Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse

Rapporten tilhører rapportseriene Difi rapport.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet ansvaret for evaluering av nærpolitireformen.

Oppdraget går over 4 år fra 2016-2019. Denne rapporten er en underveisrapportering om status for arbeidet med kultur, holdninger og ledelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-12-14 01:01:40.741671
MODIFIED 2017-12-14 01:01:40.758899
CREATED 2017-12-14 01:01:40.741671
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)