Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer

Den overordnede konklusjonen er, at programmet er vellykket, og at programmet som et strategisk forskningsprogram har vært en nasjonal suksess: Det har løftet norsk forskning, det har skapt kommersiell verdi, og det har understøttet en samfunnsmessig robust innovasjon. Evalueringen understreker at det har betydning for forskningsmiljøene og næringslivet i Norge, at man i NANOMAT har fastsatt klare forskningspolitiske visjoner og tenkt langsiktig – med en programperiode på knappe ti år er det selv i internasjonal sammenheng snakk om et meget langsiktig perspektiv for et forskningsprogram. Prinsippene bør fortsatt være grunnleggende i norske strategiske satsinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:01:23.909197
MODIFIED 2017-05-17 22:01:23.921861
CREATED 2017-05-17 22:01:23.909197
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)