Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Nasjonal digital læringsarena

Rambøll Management Consulting (RMC) har i perioden oktober 2008 til juni 2009 gjennomført en evaluering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og det tilknyttede Tilgangsprosjektet (TGP) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet har vært å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og Tilgangsprosjektet (TG). Oppdraget kan videre deles opp i tre deler: En evaluering av pedagogisk kvalitet, en evaluering av brukernes opplevelse, herunder læremidlenes tilgjengelighet, og evaluering av organisasjon, ledelse og samspill.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:02.144586
MODIFIED 2016-11-25 17:00:58.829994+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:02.144586
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)