Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport

Rapporten oppsummerer evalueringen av den nasjonale strategien for videreutdanning av lærere "Kompetanse for kvalitet". I sluttrapporten gis en vurdering av i hvilken grad satsingen har virket når det gjelder målet om å øke lærenes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 01:01:07.975560
MODIFIED 2015-10-16 08:20:12.259146+00:00
CREATED 2014-12-11 01:01:07.975560
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)