Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Nasjonalt geriatriprogram : sluttrapport

Agenda Utredning & Utvikling AS fikk i oppdrag å evaluere Nasjonalt geriatriprogram. Evalueringen har omfattet både prosess- og resultatevaluering. Sluttrapporten gir en samlet vurdering av programmets satsingsområder og resultater. Evalueringen omfatter programmet som helhet og ikke enkeltprosjektene under programmet. Enkeltprosjektene har blitt egenevaluert innenfor programmets egne rammer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 464.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:00.811753
MODIFIED 2017-03-28 22:00:25.571133+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:00.811753
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)