Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)

Rapporten tilhører rapportseriene Pöyry-rapport.

NIFES er myndighetenes forsknings- og kompetansesenter innen fiskeernæring og trygg og sunn sjømat, og gir forskningsbasert forvaltningsstøtte til myndighetene på dette området. Fiskeri- og kystdepartementet har fått utført en bred evaluering av instituttets måloppnåelse og vitenskapelig standard, effektivitet i måloppnåelsen og hvordan denne kan bli mer effektiv i framtiden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-14 00:02:05.740751
MODIFIED 2021-01-20 23:01:45.574377+00:00
CREATED 2016-04-14 00:02:05.740751
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)