Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Statskonsult har evaluert Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Krafttaket ble iverksatt av regjeringen i 2001 med sikte på å styrke eldre arbeidstakeres muligheter i arbeidslivet og stimulere til lengre yrkeskarrierer. Senter for seniorpolitikk (SSP) ble utpekt til å koordinere krafttaket. Krafttaket ble organisert som et samarbeid mellom SSP, arbeidslivets organisasjoner og statlige etater. Det femårige prosjektet ble formelt avsluttet 31. 12. 05, men krafttaksarbeidet er foreløpig blitt videreført i 2006. Gjenstand for Statskonsults evaluering har vært å kartlegge hva som er gjennomført i krafttaksperioden og om krafttaket har bidratt til å nå de fastlagte målene gjennom iverksatte tiltak. Videre blir det vurdert hvilke deler av arbeidet det er hensiktsmessig å arbeide videre med.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 787.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-21 13:01:19.662052
MODIFIED 2017-05-09 13:00:17.953476+00:00
CREATED 2012-11-21 13:01:19.662052
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)