Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport

Evalueringens mandat var å gi anbefalinger for neste strategiske plan og den videre utviklingen av Kunnskapssenteret med utgangspunkt i dagens situasjon. Etableringen av Kunnskapssenteret er del av en nasjonal satsning på bedre kunnskapsbasert styring av norsk helsetjeneste, og skal sikre at nødvendig grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger kan fremskaffes. Evalueringsgruppen vurderer Kunnskapssenteret i sin helhet som en vellykket satsning med et godt resultat både når det gjelder bredde, initiativ og vitalitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 576.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:00:35.638135
MODIFIED 2015-10-16 08:20:15.709008+00:00
CREATED 2015-02-04 01:00:35.638135
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)