Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008

Evalueringen ser på NAV-reformen som en forvaltningsreform og på dens bidrag til å oppnå de overordnede mål. Målene er Arbeidsretting – flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Brukerretting – enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasses deres behov. Effektivisering – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Evalueringen startet i 2006 med underveisevaluering som vil pågå ca ut 2011, effektevalueringen vil starte i 2011 og skal være avsluttet i 2012/2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 698.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:41.666657
MODIFIED 2016-04-24 22:03:22.214159+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:41.666657
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)