Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av nettverksguide Telemark

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Hovedprogrammet for Norges Røde Kors tilsier at organisasjonen bl. a. skal drive et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid rettet mot mennesker med spesielle behov. Prosjektet Nettverksguide Telemark er satt i gang som et samarbeidsprosjekt i fem Telemarkskommuner (Skien, Porsgrunn, Bø, Sauherad og Nome) med formål å etablere nye nettverk for personer med psykiske lidelser, tidligere rusmisbruk eller som har sonet i fengsel. I tilknytning til Nettverksguide Telemark er det inngått avtale om et utviklingsprosjekt med formål å beskrive ”beste praksis” for samarbeid mellom offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Prosjektet varte til utgangen av 2007, og Nettverksguide gikk da over til fast drift i de aktuelle kommunene. Denne rapporten har til formål å evaluere prosjektet. Den viktigste datakilden er intervjuer med sentrale aktører som prosjektdeltakere, ansatte og frivillige i Røde Kors og ansatte i samarbeidsinstanser så som kommuner, DPS mv. I tillegg kommer skriftlig materiale i den grad det har vært tilgjengelig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 372.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:41.394262
MODIFIED 2016-08-12 06:03:14.956769+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:41.394262
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)