Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

NGU fremstår som en faglig sterk og velrenommert organisasjon. I evalueringen har det imidlertid fremkommet et ønske fra både næringslivet og offentlige samarbeids-partnere at organisasjonen prioriterer geologisk kartlegging og utvikling og drift av nasjonale databaser sterkere i årene framover. Dette skyldes at basisoppgavene har kommet noe i skyggen av økt innsats på nye, voksende markeder for NGUs tjenester, økt forskning og oppdrag der NGU kan være i konkurranse med kommersielle tilbydere av tjenester. Videre er det et behov for bedre fungerende samarbeidsmekanismer på områder der det er konkurranseflater mot kommersielle aktører, spesielt konsulent-selskapene. Vi tror også at NGU kan markedsføre sine tjenester bedre, særlig mot kommune-sektoren, som er en brukergruppe som kan ha stor nytte av økt bruk av geologisk kunnskap i planlegging og saksbehandling

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 764.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:08.461791
MODIFIED 2018-01-26 10:01:16.435048+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:08.461791
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)