Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Norges sjømatråd

Evalueringen har vist at det mest sentrale spørsmålet er knyttet til i hvilken grad Sjømatrådets oppdrag fremdeles er relevant. Hovedsakelig gjelder dette behovet for generisk markedsføring av norsk sjømat, herunder omfanget og innretningen av den generiske markedsføringen. Mer spesialiserte og differensierte markeder har ført til økende grad av produktdifferensiering i deler av næringen. Konsolideringer i næringen har også ført til større, færre og mer internasjonale bedrifter. Dette er utviklingstrekk som trekker i retning av redusert behov for og nytte av generisk markedsføring. Utviklingen langs disse parameterne varierer mellom bransjene. I bransjene pelagisk og til en viss grad laks og ørret tilsier endringene i næringsstrukturen og graden av produktdifferensiering at argumentene for behovet og nytten av generisk markedsføring har blitt svakere. For konvensjonelle produkter derimot indikerer næringsstrukturen og grad av produktdifferensiering i bransjen at den potensielle nytten av generisk markedsføring fortsatt er stor. Det anbefales at det gjennomføres en grundig vurdering av hvorvidt generisk markedsføring fortsatt er et optimalt virkemiddel for samtlige bransjer. I sammenheng med dette anbefales det at dagens finansieringsmodell revurderes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 02:00:41.582170
MODIFIED 2015-10-16 08:20:08.492753+00:00
CREATED 2014-11-22 02:00:41.582170
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)