Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Norsk Akkreditering

Nærings- og handelsdepartementet gjennomførte i 2010 evaluering av Norsk akkreditering. Det overordnede formål med evalueringen var å få informasjon om forvaltningen av den norske akkrediteringsordningen. Evalueringen gir en vurdering av om de midler som stilles til rådighet for Norsk akkreditering utnyttes effektivt og målrettet. Evalueringen fokuserer særlig på om organiseringen av Norsk akkreditering er hensiktsmessig og bidrar til måloppnåelse, etatens evne til å tilpasse seg endringer på sitt ansvarsområde og etterlevelse av krav til intern kontroll.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-28 14:01:23.642530
MODIFIED 2021-04-05 22:01:55.080325+00:00
CREATED 2011-07-28 14:01:23.642530
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)