Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranse og innovasjon

På oppdrag fra NHD, OED og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har Menon Business Economics og Econ Pöyry gjennomført en midtveisevaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP). Rapporten viser blant annet at deltagelse i CIP gir læring til politikkutvikling i Norge. CIP er et 6-årig EU-program for perioden 2007–2013. Målet for programmet er å styrke innovasjon og konkurransekraft i europeisk næringsliv, skape et innovativt og inkluderende informasjonssamfunn og fremme effektiv energibruk og økt bruk av fornybar energi i Europa. Programmet har særlig fokus på små og mellomstore bedrifter, etter europeisk målestokk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-17 12:02:47.020474
MODIFIED 2014-08-14 11:49:54.732005+00:00
CREATED 2014-05-17 12:02:47.020474
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)