Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning

Evaluering av historieforskningen i Norge. Forskningsrådet har evaluert historieforskningen i Norge. Rapporten "Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning" ble ferdig våren 2008 og fikk bred omtale i mediene. Det internasjonale utvalget som har skrevet rapporten på oppdrag fra Forskningsrådet, har gitt en samlet vurdering av historieforskningens vilkår og relevans, organisering, utdanning og samarbeid i Norge. Utvalget har også skissert framtidige utviklingsmuligheter og behov for faget. 147 forskere i 11 historiefaglige miljøer er evaluert.

Rapporten konstaterer at det foregår mye og svært god historieforskning i Norge, norske historikere er svært produktive og har en sentral plass i samfunnsdebatten. Utvalget oppfordrer imidlertid til mer aktiv deltakelse i internasjonal forskningsdebatt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Rapporten problematiserer at undervisningen og undervisningsbehovene i for stor grad har styrt utviklingen av forskningsmiljøene i historie og konstaterer at få av institusjonene har eksplisitte strategier for utvikling av forskningen og institusjonens (instituttets) forskningsprofil. Utvalget slår fast at forskerutdanningen i Norge holder høy kvalitet, men at særlig de mindre fagmiljøene har behov for en større grad av forskernettverk og nasjonale forskerutdanningskurs/nasjonale forskerskoler.

Rapporten gir detaljerte vurderinger og anbefalinger for den faglige utviklingen både rettet mot det enkelte miljø og på mer overordnet nivå.

Vurderingsutvalget sammensetning: Professor Bo Stråth, leder, European University Institute, Firenze Professor Thomas Lindkvist, Göteborgs universitet Professor Anette Elisabeth Warring, Roskilde universitetscenter Professor Nils Erik Villstrand, Åbo akademi Adjunkt Dorte Gert Simonsen, Københavns universitet

NIFU-STEP var faglig sekretariat for evalueringen og utarbeidet et notat med bakgrunnsinformasjon om de strukturelle rammene for historiefaglig forskning i Norge: Historiefaget - mennesker, steder, strukturer og endringer over tid (arbeidsnotat 22/26).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:36.791162
MODIFIED 2017-02-01 08:00:25.115790+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:36.791162
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)