Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Norsk Kulturminnefond

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Norsk Kulturminnefond ble opprettet i 2002, som et supplement til eksisterende tilskuddsordninger for antikvariske kulturminner. Fondet har i løpet av årene fra opprettelsen etablert og utformet organisasjonen på en dyktig måte, og lagt grunn for rutiner som synes levedyktige. Dette gjelder både forhold til søknadshåndtering, saksbehandling og informasjon, og det gjelder i forholdet mellom styret og administrasjonen. Fondet har også etablert god kontakt og kommunikasjon med frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og andre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 417.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:42.374028
MODIFIED 2013-02-14 18:10:38.823466
CREATED 2011-01-26 11:23:42.374028
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)