Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport .

I forbindelse med Nullvisjonen ble det bestemt at Statens vegvesen skulle gjennomføre et omfattende demonstrasjonsprosjekt i Lillehammerområdet. Dette prosjektet, med tittelen "Trafikksikkerhet Lillehammer - med nullvisjon i sikte", ble startet opp i 2003 og avsluttet i 2006. Prosjektet skulle både løse et trafikksikkerhetsproblem på E6 mellom Lillehammer og Øyer. og samtidig vise hvordan man ved hjelp av en del samordnede tiltak i et større geografisk område kan påvirke ulykkessituasjonen. Resultatene fra prosjektet skulle også være en inspirasjonskilde for amdre deler av landet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-04 13:01:46.607084
MODIFIED 2019-04-25 13:00:43.070449+00:00
CREATED 2013-12-04 13:01:46.607084
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)