Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 3 :trafikanttiltak

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport .

I forbindelse med innføring av Nullvisjonen i Norge har Statens vegvesen gjennomført et omfattende demonstrasjonsprosjekt i Lillehammerområdet - "Trafikksikkerhet Lillehammer - med nullvisjon i sikte". Dette Nullvisjonsprosjektet varte i perioden 2003 - 2006. Hensikten var både å løse et trafikksikkerhetsproblem på E6 mellom Lillehammer og Øyer, og samtidig vise hvordan man kan påvirke ulykkessituasjonen ved hjelp av å samordne tiltak i et større geografisk område. Resultatene fra prosjektet skulle også være en inspirasjonskilde for andre deler av landet. Demonstrasjonsprosjektet på Lillehammer ble delt i underprosjekter som omhandler Veg, Trafikant, Kjøretøy og Opplevelsessenter i tilknytning til Norsk vegmuseum. Tiltak har vært rettet mot både veg, kjøretøy og trafikanter.

Denne rapporten omfatter evaluering av tiltak rettet mot trafikantene. Rapporten inneholder både en beskrivelse og en evaluering av trafikanttiltakene som er gjennomført. Evalueringen er foretatt på grunnlag av intervjuer av sentrale aktører, evalueringsskjema til besøkene ved Norsk vegmuseum, samt gjennomført breddeundersøkelse blant trafikanter og beboere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:01:48.875611
MODIFIED 2014-08-14 11:49:01.538374+00:00
CREATED 2014-02-13 05:01:48.875611
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)