Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag : en forstudie

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Rogalandsforskning.

Notatet er første underveisrapportering fra evalueringen av tilskuddsordningen til lokale idrettslag som ble innført i 2000. Siktemålet med tilskuddsordningen er å bedre rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom. Den primære oppgaven har vært å kartlegge og analysere de lokale prosessene som ble utløst samt å undersøke hva slags prioriteringer som er foretatt. Ved å studere et utvalg kommuner har vi kunnet følge prosessen fra utlysning av midlene til en begynnende diskusjon i lagene om bruken av midlene. Det er dermed selve prosessen som er i fokus i evalueringen, ikke det som på lengre sikt måtte avleire seg som effekter av ordningen på frivillighet, aktivitet og deltakelse i idrettslagene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 391.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:07.688815
MODIFIED 2016-12-02 11:00:13.611315+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:07.688815
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)