Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen)

Nytt refusjonsvilkår for behandling av ukomplisert hypertensjon fra 1. 3. 2004 innebar at tiazidpreparater skulle velges som førstehåndspreparat (tiazidregelen). Kunnskapssenteret har evaluert effekten av refusjonsvilkåret. Analysen baserer seg på gjentatte målinger av andelen tiazidforskrivninger i 11 måneder før tiazidreglen ble kjent og 11 måneder etter at den ble iverksatt. Datagrunnlaget ble hentet fra journalsystemene til 61 legekontor i Osloområdet. I perioden før vedtaket ble kjent lå tiazidandelen rundt10 %. I tiden etter at regelen trådte i kraft lå andelen tiazidforskrivninger stabilt rundt 25 %. Ikke påvist uheldige virkninger av tiazidregelen: andelen som oppnådde anbefalte behandlingsmål endret seg ikke, og heller ingen klar endring i andelen som byttet preparat eller hadde behov for tilleggsmedikasjon. Anslått at tiazidregelen førte til innsparinger

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 234.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-26 13:00:40.019994
MODIFIED 2014-08-14 11:48:15.578879+00:00
CREATED 2013-11-26 13:00:40.019994
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)