Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av nyvekst

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med evalueringen har vært å vurdere hvordan Nyvekst har fungert de to første årene og få frem eventuelle behov for endringer av tjenesten. Rapporten anbefaler at det gjøres en vurdering om det er grunnlag for å videreføre tjenesten. Siden det gjennom arbeidet med evalueringen har blitt avklart at det er begrenset tilgang på vekstbedrifter i distriktene, har det i forbindelse med evalueringen også vært naturlig å se noe nærmere på grunnlaget for tjenesten. Evalueringen viser at det eksisterer betydelig utfordringer med hensyn til å utvikle virke-midler rettet mot vekstbedrifter i distriktene. Vi håper at rapporten vil være nyttig for Innovasjon Norges arbeid for videreutvikling av Nyvekst, og mer generelt for arbeidet med ut-viklingen av Innovasjon Norges entreprenørskapsstrategi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:15.319086
MODIFIED 2013-02-14 18:11:17.795312
CREATED 2011-01-26 11:23:15.319086
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)