Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Ordningenes viktigste egenskap er at støtten reduserer bedriftenes utviklingskostnader i kritiske faser av utviklingsprosjektene. Ordningene forutsetter et forpliktende samarbeid mellom leverandør og kunde. Ordningene bidrar til økt kvalitet i eksisterende bedriftssamarbeid og at det etableres nye samarbeidsrelasjoner mellom leverandører og bedrifter, selv om antall nye samarbeidsrelasjoner er begrenset. Samarbeidskravet virker også som et effektivt tiltak for å redusere prosjektenes markedsrisiko. Hovedbudskapet er at ordningen fungerer godt, men er underkjent som innovasjonspolitisk virkemiddel. Målformuleringen kan oppdateres for å synliggjøre dette. Det er behov for klarere avgrensning til lignende programmer i regi av Norges forskningsråd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 643.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:48:28.488188
MODIFIED 2016-02-20 06:02:18.524447+00:00
CREATED 2012-01-29 20:48:28.488188
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)