Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av økonomigruppen ved FFI : rapport overlevert til FFI 22. desember 2009

Direktøren ved FFI har nedsatt et utvalg bestående av professor ved NHH Siri Pettersen Standenes og analytiker ved FOI Ulf Jonsson. Janne Hagen, forsker ved FFI, er utvalgets sekretær. Utvalget er gitt i mandat å: Evaluere FFIs økonomimiljø med hensyn til leveranser, kompetanse, eksternkontakt og kundetilfredshet. Utvalget har jobbet med dette i perioden 1. oktober til 22. desember 2009. Som grunnlag for utvalgets arbeid har FFI laget en egenevaluering samt gitt informasjon i et innledende møte med Strandenes den 25. 08. 2009. Arbeidet med egenevalueringen startet 1. september og resultatet ble oversendt til utvalget 02. 10. 2009.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:06.144363
MODIFIED 2013-02-14 18:12:57.897720
CREATED 2011-05-10 10:08:06.144363
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)