Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Formålet med evalueringen er å vurdere økonomistyringen av Skattefunn. Hovedoppgaver er å vurdere om gjeldende retningslinjer for og administrering av ordningen gir grunnlag for en tilfredsstillende økonomistyring, samt å legge frem forslag til mulige forbedringer. Evalueringen ser på om dagens forvaltning av ordningen er organisert på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det er videre vurdert om det føres tilfredsstillende kontroll med at skatteutgiftene er i samsvar med kriteriene i lov og forskrift. I tillegg er det gjort en vurdering av om Økonomiregelverket kan og bør utvides til å favne Skattefunn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:40.203235
MODIFIED 2015-08-13 21:00:14.797033+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:40.203235
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)