Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av omsetningsordningen for melkekvoter

Det er foretatt en gjennomgang av omsetningsordningen for kumelkkvoter som har vist at ordningen som tiltenkt har bidratt til å øke fleksibiliteten i kvoteordningen for melk og tilrettelagt for strukturutvikling i næringen. Rapporten konkluderer med at det ut i fra dagens landbrukspolitiske mål ikke er noe som tilsier at det bør foretas omlegginger av ordningen. Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at ordningen med omsettbare kvoter videreføres og at det ikke foretas grunnleggende endringer av hovedprinsippene i ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-24 13:11:48.547098
MODIFIED 2016-08-12 06:05:00.051529+00:00
CREATED 2013-01-24 13:11:48.547098
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)