Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen

Statens vegvesen har med virkning fra 1. 1. 2003 gjennomført en organisatorisk omstilling med opprettelse av 5 regioner og 30 distriktskontorer, samt ny organisering av Vegdirektoratet. Etter tre års virke har vegdirektøren besluttet å gjennomføre en evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen. Evalueringen skal inngå som beslutningsgrunnlag for eventuelle justeringer i organiseringen av etaten. Det pågår også interne utredninger og evalueringer som vil gi grunnlag for gjennomføring av eventuelle organisatoriske justeringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 617.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-15 13:00:57.527334
MODIFIED 2019-04-25 13:00:41.830074+00:00
CREATED 2013-11-15 13:00:57.527334
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)