Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene

Evaluering av opplæringen i arbeidskompetanse i NAV. Evalueringen har hatt NAV-veilederes opplevelse av kompetansetilbudet i fokus, og bygger på dybdeintervjuer med ansatte på NAV-kontor, en spørreundersøkelse og dokumentstudier. Ifølge rapporten har opplæringen som skal gi kunnskap om arbeidsliv og arbeidsmarked og utvikle veiledernes ferdigheter innen arbeidsinkludering et visst forbedringspotensial.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-02 01:01:19.666093
MODIFIED 2018-01-02 01:01:20.450904
CREATED 2018-01-02 01:01:19.666093
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)