Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden

Rapporten tilhører rapportseriene NINA Rapport.

Rapporten vurderer hvordan oppleieordningen av kilenøter i Trondheimsfjorden har virket på fisket i elv og sjø samt på gytebestanden av laks i trondheimsfjordelvene i 2005. Undersøkelser i et år er for lite til å gi en grundig evaluering av ordningen, og resultatene som blir presentert her må betraktes som foreløpige.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 176.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:01:15.521509
MODIFIED 2014-08-14 11:48:00.993468+00:00
CREATED 2013-11-23 13:01:15.521509
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)