Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

Evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering oppsummerer effekten av de mest sentrale tiltakene i planen. KPMG foreslår også tiltak for å følge opp sentrale utfordringer som de peker på. Opptrappingsplanen fra 2017 – 2019 hadde hovedvekt på å styrke habilitering og rehabilitering i kommunene. KPMG konkluderer at opptrappingsplanen har bidratt til økt oppmerksomhet på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet som historisk har vært et nedprioritert område. De ser også en viss styrking av tjenestene, men sier samtidig at det trengs mer omfattende nasjonale grep for at det skal sikres en varig styrking. Styrkingen kan så langt ikke bekreftes av statistikk. Opptrappingsplanen har i liten grad bidratt til styrking på habiliteringsområdet. Det henvises til at evalueringer og strategier opp gjennom de 10 siste årene har pekt på de samme svakhetene. De sier samtidig at denne situasjonen vil vedvare med mindre det gjennomføres en mer fundamental endring i tilnærming. De etterlyser sterkere styring og lederforankring på nasjonalt nivå og foreslår en nasjonal plan for feltet med definerte utviklingsmål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-22 00:03:29.388478
MODIFIED 2021-06-22 00:03:29.400522
CREATED 2021-06-22 00:03:29.388478
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)