Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse : supplerende analyser innen spesialisthelsetjensten : delrapport 1

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Dette er den første av tre del-rapporter fra prosjektet ”Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse – supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten”. Formålet har vært å supplere de analyser Norges forskningsråd har iverksatt med materiale innsamlet i forbindelse med SAMDATA-prosjektet og de pasienttellingene som SINTEF Helse har gjennomført med 4-5 års mellomrom, slik at evalueringen skal kunne gi et mer helhetlig bilde av utviklingen i perioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:02:57.715783
MODIFIED 2016-01-14 01:02:58.046190
CREATED 2016-01-14 01:02:57.715783
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)