Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av OPS i vegsektoren

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Prøveprosjektene har gitt en rekke positive erfaringer som kan realiseres samlet under en OPS-modell eller nyttiggjøres enkeltvis i andre innpakninger. Den utprøvde OPS-modellen innebærer bl. a. privat finansiering og overføring av kostnadsansvar til OPS-selskapet. Effektiviseringsgevinstene ved bruk av totalentreprise, sammenkobling av bygg, drift og vedlikehold, økt prosjektstørrelse og justeringer i gjennomførings- og styringsmodeller kan realiseres uavhengig av privat finansiering. Den viktigste positive egenskapen med privat finansiering er uavhengigheten til årlige offentlige budsjetter. Dette kan imidlertid også realiseres på andre måter, eksempelvis gjennom prosjektfinansiering. Ved bruk av prosjektfinansiering vil en imidlertid ikke oppnå gunstige effekter som kommer av at profesjonelle investorer og långivere stiller krav til styringen av prosjektene. Bompengefinansiering er i mange tilfeller en ugunstig løsning samfunnsøkonomisk og ikke en nødvendig del av en OPS-løsning. Om en slik finansiering skal brukes, må vurderes fra prosjekt til prosjekt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 298.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:00:30.942661
MODIFIED 2017-06-26 01:01:33.055915+00:00
CREATED 2013-11-23 13:00:30.942661
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)