Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"

Ifølge rapporten ser ordningen med fast kontaktperson ut til å ha et visst potensial, men den fungerte ikke optimalt i piloten. Dette skyldtes uklarhet rundt kontaktpersonrollen og at ikke informasjon om ordningen nådde ut til alle potensielle brukere. Pleiepengetelefonen ble derimot svært godt mottatt av brukerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 984.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:09:42.595614
MODIFIED 2016-10-06 13:09:42.606151
CREATED 2016-10-06 13:09:42.595614
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)