Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"

Sintef har evaluert ordningen med fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov, som ble prøvd ut som en pilot i Sør-Trøndelag i 2015. I tillegg har forskerne evaluert den landsdekkende svartjenesten Pleiepengetelefonen, som ble innført i mars 2015. Målet har vært å finne ut hvordan ordningen fungerer og om den har bidratt til bedre flyt i oppgaveløsningen i NAV. Forskerne har også vurdert om ordningene har gitt mer tilgjengelig, relevant og forståelig informasjon til brukerne, og dermed bedret brukeropplevelsen. Metodene har bestått av dokumentgjennomgang, observasjon av samhandlingsmøter, kvalitative intervjuer, samt workshops.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 984.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-12 22:01:13.481894
MODIFIED 2018-02-07 09:01:06.332484+00:00
CREATED 2016-10-12 22:01:13.481894
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)