Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet : sluttrapport

Målet med evalueringen av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet er å avdekke innen hvilke områder ordningen og praktiseringen av den fungerer tilfredsstillende, og hvilke områder hvor det eventuelt er rom for forbedringer. I sistnevnte tilfelle skal det også utarbeides forslag til konkrete tiltak som i tilfellet bør gjøres for å forbedre ordningen. I den første delen belyses praktiseringen og forvaltningen av ordningen. Dette innebærer at evaluator ser nærmere på om ordningen forvaltes på en effektiv og tilfredsstillende måte. I del to, undersøkes det hvorvidt ordningen når sine målsettinger om å bygge opp under et positivt Norges-bilde internasjonalt, profilere Norge i utlandet og spre informasjon om studie- og forskningsmuligheter i Norge. Videre gjøres det en vurdering av hvilke virkninger og effekter ordningen har, og om disse er i tråd med de ønskede og forventede effekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 73.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:44.776032
MODIFIED 2016-08-12 06:00:45.753926+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:44.776032
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)