Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Hovedmålet for evalueringen har vært å fremskaffe kunnskap om lønnsomheten knyttet til ordningen Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser, hvor lønnsomhet i første rekke forstås som forholdet mellom redusert ventetid/sykmeldingsperiode og kostnader knyttet til behandlingstiltak og administrasjon. Videre har vi i evalueringen satt søkelys på hvilke områder og i hvilken grad aktuelle, sentrale aktører ivaretar sitt spesifikke ansvar, grad av samarbeid mellom aktørene, samt aktørenes evne til å benytte resultater fra utredninger/behandling i det videre oppfølgingsarbeidet. Resultatene av evalueringen er presentert i en slik form at de skal kunne danne grunnlaget for en vurdering av videreføring eller eventuelt en endring av reformen. Det er gitt konkrete anbefalinger i forhold til ordningen med kjøp av helsetjenester.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 528.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:02:02.720469
MODIFIED 2016-12-16 07:25:23.758900
CREATED 2013-11-22 13:02:02.720469
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)