Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Evalueringen viser at ordningen med demonstrasjonsskoler har hatt omfattende ringvirkninger i skolen. Deomonstrasjonsskolene har hatt mye besøk. Den praksisnære formidlingen som kjennetegner ordningen, ser ut til å ha bidratt til økt forståelse og læring hos skolene som har vært på besøk. Ordningen med demonstrasjonsbedrifter har ikke hatt like gode effekter når det gjelder å spre resulteter og erfaringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 448.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:06:22.904984
MODIFIED 2014-08-14 11:48:41.535117+00:00
CREATED 2014-01-25 14:06:22.904984
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)