Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering

Problemstillinger til evaluering av ekstern skoleutvikling (ESV): Hvordan bidrar ordningen med ESV til skoleutvikling? Hvordan brukes funnene i vurderingsrapporten fra ESV av henholdsvis skoleeiere, skoleledere, lærere og foreldre? Hva kjennetegner de eksterne vurdererne og vurderingsteamene, herunder deres bakgrunn og kompetanse, rekruttering, opplæring, oppfølging etc. ? Hva er suksessfaktorene for en god ESV med hensyn til metodikken, bidraget til skoleutvikling, oppfølging av funnene i vurderingsrapportene og de eksterne vurderernes arbeid?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:01:19.477918
MODIFIED 2017-02-10 12:01:19.901377
CREATED 2017-02-10 12:01:19.477918
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)