Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av ordningen med støtte gjennom paraplyorganisasjoner : eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Målet med denne evalueringen er å vurdere ordningen med Norads støtte til paraplyorganisasjoner, eksemplifisert ved støtten til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen. Hovedspørsmålet for evalueringen er om en paraplyorganisasjon er en velegnet modell for å kanalisere prosjektstøtte til frivillige organisasjoner. Evalueringen vurderer: • modellens formålseffektivitet - ved å vurdere merverdien for myndighetene representert ved Utenriksdepartementet og Norad • modellens kostnadseffektivitet - ved å vurdere om forvaltning, oppfølging og kontroll gjennomføres effektivt og i samsvar med kriteriene og retningslinjene for tilskuddet • modellens betydning for medlemsorganisasjonene og i hvilken grad en paraplyorganisasjon er til nytte for medlemsorganisasjonene eller innebærer økte kostnader og problemer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 367.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:53.320025
MODIFIED 2013-02-14 18:11:12.643305
CREATED 2010-12-15 04:41:53.320025
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)