Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av organisasjon, styring og ledelse

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Sluttrapport fra evalueringen av organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i Telemark. Styret for høgskolen tok initiativet til evalueringen, og evaluator skulle gi høgskolen klare råd med grunnlag i eksisterende utfordringer og overordnede mål, og med vekt på et framoverskuende perspektiv.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 307.9KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 178.8KB)
  3. kravspesifikasjon.pdf (pdf, 66.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:05:47.409612
MODIFIED 2017-11-16 17:01:04.414958+00:00
CREATED 2012-09-20 08:05:47.409612
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)