Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ)

SSØ har engasjert PricewaterhouseCoopers (PwC) for å evaluere organiseringen av den delen av virksomheten som leverer økonomitjenester til SSØs kunder, og eventuelt gi begrunnet forslag om en endret organisering. Formålet med oppdraget har vært å sikre at den grunnleggende organiseringen av økonomitjenesteområdet er best mulig tilpasset SSØs mål og strategier, og samtidig er robust og fleksibel mht. fremtidig utvikling. Prosjektet har hatt to hovedoppgaver: Del 1: Beskrivelse og evaluering av dagens organisering av økonomitjenesteområdet, inkludert arbeidsdelingen og samarbeidet i og mellom regionavdelingen og økonomitjenesteavdelingen. Videre skal de ulike løsningene som er valgt mht. arbeidsdeling mellom SSØ og leverandører evalueres. Del 2: Synliggjøring av 2-4 alternative måter å organisere økonomitjenestene på. Alternativene skal være forankret i identifiserte endringsbehov og vurdert i forhold til dagens organisering for å sikre best mulig tilpasning til SSØs mål og strategier.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 849.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:30.138659
MODIFIED 2017-08-14 20:00:26.673128+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:30.138659
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)