Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av overvåkningsprogrammet for Brucella melitensis hos sau

Rapporten tilhører rapportseriene Veterinærinstituttets rapportserie.

Denne rapporten gir en vurdering av overvåkingsprogrammet for B. melitensis hos sau utført ved å benytte en metode basert på stokastisk analyse av scenariotrær. Evalueringen baserer seg på å estimere sannsynligheten for at det i regi av overvåkingsprogrammene påvises minst én positiv prøve gitt at det er 0,2 % norske sauebesetninger positive for B. melitensis. Videre estimeres sannsynligheten for at populasjonen er "fri for" B. melitensis (dvs. prevalens lavere enn 0,2 %) når man tar med seg den forhåndskunnskapen man har om forekomst av B. melitensis i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:01:31.207601
MODIFIED 2014-08-14 11:49:14.029237+00:00
CREATED 2014-03-26 13:01:31.207601
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)