Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av P1824 : sluttrapport

Prosjektet P1824 ble etablert med utgangspunkt i politikernes bekymring for Drammen kommunes høye antall unge sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år. P1824 bygger videre på de erfaringer som ble avdekket i forprosjektet; ”Her er det muligheter” som ble gjennomført i 2007/2008. Rambølls evaluering av P1824 har til hensikt å dokumentere de resultater man har oppnådd i prosjektet. Videre gjør evalueringen en vurdering av, og presenterer den kunnskap/læring og erfaring som har blitt generert i løpet av prosjektperioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 778.2KB)
  2. Sluttrapport P 1824 - Drammen kommune.pdf (pdf, 459.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:43.593553
MODIFIED 2013-02-14 18:07:50.242317
CREATED 2012-06-04 17:27:43.593553
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)