Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Patentstyret

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) behandler og avgjør søknader om patent, varemerker og designbeskyttelse i Norge for norske og utenlandske søkere. Nærings- og handelsedepartementet har ønsket å få evaluert effektiviteten og kvaliteten i søknadsbehandlingen, informasjonsvirksomheten og håndtering av innføringen av SANT-systemet. Patentsøknadsbehandlingen, som er den viktigste funksjonen, utføres relativt effektivt og hovedsakelig med god nok kvalitet. Behandlingen av søknader om varemerke- og designbeskyttelse preges imidlertid av for lang behandlingstid og store restanser, som medfører negativ kundeopplevd kvalitet. Informasjonsaktiviteten er forbedret og kundene er rimelig godt fornøyde med forundersøkelses-aktivitetene. Patentstyret har imidlertid en vesentlig utfordring i å effektivisere saksbehandlingen og avvikle restansene på varemerke- og design. Patentstyret fremstår som mindre effektivt enn de danske patentmyndighetene, spesielt på varemerkeområdet. Målt mot det europeiske patentverket (EPO)fremstår Patentstyret som både mer effektiv, langt raskere og med en tilstrekkelig høy kvalitet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)
  2. Ekstern evaluering av Patenststyret 2005-056.pdf (pdf, 162.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:08.029996
MODIFIED 2013-02-14 18:11:48.943408
CREATED 2010-12-15 04:42:08.029996
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)