Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av persontransportmodeller

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Det er siden 2001 gjennomført et omfattende arbeid med ny- og videreutvikling av matematiske simuleringsmodeller for personreiser mellom ulike steder i Norge og mellom Norge og utlandet. Modellene beskriver antall reiser, reisemåter og reiseruter på et detaljert geografisk nivå. I rapporten vurderes egenskaper ved modellene og hvor godt de er egnet til å dekke behovet for gode transportanalyser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 645.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:37:58.578752
MODIFIED 2014-08-14 11:45:32.639045+00:00
CREATED 2012-12-13 13:37:58.578752
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)