Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

På oppdrag for UDI har PROBA evaluert realitetsorienteringsprosjektet som består av ulike tiltak som skal bidra til at asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden sin, returnerer til hjemlandet. PROBA har også evaluert tiltaket Orienteringssamtaler. Evalueringen bygger hovedsakelig på intervjuer og en registeranalyse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:20:02.654321
MODIFIED 2017-01-19 12:20:02.913978
CREATED 2017-01-19 12:20:02.654321
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)