Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie

PMTO er en foreldreveiledningsmetode som har som formål å forebygge og redusere atferdsvansker hos barn. Hovedformålet med evalueringen har vært å se om PMTO kurs vurderes som nyttig av fosterforeldre og har positive effekter på fosterbarns atferd og sosiale ferdigheter. Effektstudien viser at PMTO-kurs for fosterforeldre har effekt på fosterbarn med høy risiko for atferdsvansker. For denne gruppen er det entydige funn i retning av mindre atferdsvansker, økte sosiale ferdigheter og bedre tilpasning for fosterfamilien. Fosterforeldre med fosterbarn med høy risiko når det gjelder atferdsvansker synes å profittere mest på kurset.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 958.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:06:04.461778
MODIFIED 2018-01-13 05:00:38.410738+00:00
CREATED 2011-07-06 17:06:04.461778
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)