Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Politidirektoratet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Politidirektoratet (POD) ble etablert i 2001. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har foretatt en evaluering av om POD fungerer etter intensjonene ved opprettelsen. Evalueringen identifiserer og gir anbefalinger om forbedringsområder slik at POD kan utvikles videre og ytterligere bidra til effektiv kriminalitetsbekjempelse, bedre politiberedskap og et tryggere samfunn. Det gis en vurdering av hvilke strategiske utfordringer POD står overfor og hvilke tiltak som kan gi resultater. Videre omtales hvordan POD er rustet til å møte framtidige utfordringer og oppnå bedre ressursutnyttelse, herunder hvordan POD ivaretar og organiserer sin strategiske og samordnede rolle overfor etaten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-22 13:00:21.688999
MODIFIED 2014-08-14 11:47:52.303355+00:00
CREATED 2013-11-22 13:00:21.688999
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)