Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep

Hovedformålet med evalueringen er å få bedre kunnskap om kvaliteten og effektiviteten i politiets etterforskning av seksuelle overgrep for å kunne etablere en bedre praksis for etterforskningen av denne type saker. I tillegg ønsker vi å avdekke hvorvidt distriktenes størrelse og organisering har betydning for etterforskningens kvalitet og effektivitet. Data er innsamlet fra tre kilder: 237 saker fra ti politidistrikt, en spørreundersøkelse til samtlige ansatte som arbeider med seksuallovbrudd i de ti utvalgte distriktene, og intervjuer gjennomført i seks av de ti utvalgte politidistriktene. I tillegg har evalueringsgruppens to medlemmer fra Oslo politidistrikt bidratt med informasjon fra dette distriktet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-05-10 00:02:00.980405
MODIFIED 2015-10-16 08:20:35.926382+00:00
CREATED 2015-05-10 00:02:00.980405
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)