Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prikkbelastning av førerkortet

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Ordningen med prikkbelastning av førerkortet trådte i kraft den 1. januar 2004. Målet med denne ordningen er å hindre trafikkatferd som fører til mange ulykker. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å evaluere prikkbelastningens effekt på trafikantene i henhold til målsettinger om økt sikkerhet og færre drepte og skadde i vegtrafikken. Prikkbelastningsordningen er utformet slik at det skal være sammenheng mellom ulykkesrisiko og de overtredelser som inngår i ordningen. Ordningen skal videre være forståelig for trafikantene og lett praktiserbar for de som skal betjene systemet. Evalueringen har foregått i perioden 2004 – 2007. Denne sluttrapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:11.673346
MODIFIED 2017-10-15 07:00:47.114979+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:11.673346
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)