Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport

Sju primærnæringsinstitutter er evaluert av et nordisk ekspertutvalg. Evalueringen av primærnæringsinstituttene er den siste av fire evalueringer etter Forskningsrådets plan om å evaluere alle norske forskningsinstitutter innenfor de fire fordelingsarenaene for statlig basisfinansiering. Primærnæringsinstituttenes relevans og nytte, rolle og faglig profil, kvalitet og kompetanse, rammebetingelser og strategisk utvikling og internasjonalt samarbeid har vært hovedspørsmål i evalueringen. Evalueringen drøfter også dagens finansiering og organisering av primærnæringsarenaen og gir anbefalinger om framtidig organisering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-07-12 00:02:40.070948
MODIFIED 2019-07-12 00:02:41.117299
CREATED 2019-07-12 00:02:40.070948
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)